Friday, 3 June 2011

Names of Allah.

 

Asma ul Husna - The 99 Names of Allah

`99 names of muhammad saws99 Names of the Beloved Prophet
Hadrat Muhammad Mustafa
Salla Allahu ta'ala 'alayhi wa 'aalihi wa Sallam


 

Also see the 99 Names of Allah (Subhanahu wa Ta'ala)
 99 Names
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 No comments: